Blog Detail

  • Home
  • Hvad er samtaleterapi og hvad kan den hjælpe med?

Hvad er samtaleterapi og hvad kan den hjælpe med?

Samtaleterapi er også kendt som psykoterapi, og er en terapiform, hvor man arbejder med både individuelle patienter og par eller hele familier, der har det svært.

Når man taler om psykoterapi, er det vigtigt at forstå, at inden for terapiformen, findes der flere forskellige afarter eller specialer, som hører under begrebet. Der er bl.a. psykodynamisk terapi (indsigt i tanker og ubevidste konflikter, mønstrer), kropsorienteret psykoterapi (sammenhæng mellem kroppen og sindet), kognitiv adfærdsterapi (identifikation og ændring af negative tankemønstre) samt flere andre.

Hvad kan samtaleterapien hjælpe med?

Når folk opsøger et sted, hvor de kan få hjælp i form af samtaleterapi, er det ofte for at få hjælp til angst, stress, dårligt selvværd, fobier, traumer, en skilsmisse, et dødsfald eller andet. Nogle kan også opsøge en psykolog, hvis de er deprimerede, og selvom det kan hjælpe, kan der også være behov for medicinering. Der bør derfor i dette tilfælde også konsulteres med en læge, men sammenhænget mellem lægen og psykoterapien kan være meget værdifuldt for patienten.

En af de mest brugte former for samtaleterapi, i forbindelse med at behandle disse områder, er den kognitive adfærdsterapi. Det er her, hvor man ser på negative tankemønstre og forsøger at gøre op med dem. Det er nemlig svært at blive bedre og komme ovenpå, hvis man konstant falder ind i de samme negative rutiner og taler sig selv ned. Derfor er det vigtigt, at man kan blive klar over, når det er ved at ske. En psykoterapeut kan her give værktøjer og metoder, så man også selv kan arbejde med at blive hel igen uden for klinikkens vægge.

Det er nemlig ikke kun hos psykoterapeuten at der finder en form for helbredelse og effekt sted. Der er snarere tale om et sammenspil imellem samtale og “hjemmearbejde”, hvor patienten skal udvise opmærksomhed, men også bearbejde de ting, der dukker op i samtalen i klinikken.  

Bemærk at man ikke kan sige noget specifikt om, hvor hurtig en proces ved samtaleterapi finder sted. Det er meget individuelt og resulterer derfor i forskellige behandlingsforløb.

Find mere information om samtaleterapi på denne hjemmeside.