Vi har lige opdaget den fedeste APP, som vi bliver nødt til at skrive et par linjer om. Udover, at vi synes alle burde downloade den, så synes vi også, at alle restauranter og supermarkeder bør blive gjort opmærksomme på, at den eksisterer. Så næste gang du beder om regningen, så giv lige din tjener en heads-up omkring det her også :)

Den hedder TOOGOODTOGO - og de tager kampen op imod madsplid. En sag vi støtter 100% op om!

Vi har tidligere her på WUHUW, skrevet et indlæg med 10 tips til hvordan du kan undgå madsplid i hverdagen. Det er et super relevant emne, som vi alle burde være opmærksomme på i vores hverdag. Og hvis vi alle bare gør lidt, så gør vi sammen meget.

ToGoodToGo hjælper med at 'redde' de fødevarer, som er for gode til at gå til spilde, men som ellers hver dag blive kasseret i tonsvis. For at undgå, at restauranter smider lækker mad i skraldespanden, kan du bruge deres tjeneste til at finde restauranter i nærheden af dig, og hente restauranternes overskydende mad i takeawaybokse til en meget lav pris - det er jo et kinderæg af 3-i-1 fantastiskhed... God mad/billigt/miljøvenligt - og nej hov! Det er bedre end et kinderæg, for de støtter samtidig de hjemløse. Så kom lige i gang og:

DOWNLOAD APP'EN HER

Klik på billedet og vær med til at donere et måltid til en hjemløs ; )

Bæredygtighed

I Too Good To Go kæmper de kampen mod madspild, og samtidig kæmper de for at få CO2 udslip reduceret. Visionen er en grønnere tænkning omkring bæredygtighed, hvor man både hjælper miljøet og hjælper med at skabe en anden og mere miljøvenlig måde at tænke på. Med konceptet Too Good To Go spares miljøet for over 2000 kg CO2 om dagen. I dag er drivhuseffekten stigende på grund af menneskers udledning af drivhusgasser.

Et af de mest betydningsfulde menneskeskabte drivhusgasser er kuldioxid (CO2), som er en gas også kendt under navnet kulsyre. Den dannes af produktioner samt afbrænding af organisk materiale.

CO2 holder på solens varme. Derfor vil en større CO2-udledning gøre, at jorden bliver varmere. Ifølge FN’s Mellemstatslige Panel om klimaændringer vil den øgede mængde af drivhusgasser i atmosfæren give temperaturstigninger på mellem 0,3 og 4,8 ° C i løbet af de næste 100 år. Det vil resultere i klimaforandringer og kan få store konsekvenser for blandt andet indlandsisen i Grønland og vandstanden overalt i verden.

Bæredygtig udvikling er en balance mellem at udnytte og beskytte jordens ressourcer, så vi ikke ødelægger vores og fremtidige generationers livsgrundlag. Det handler om at tage ansvar for fremtiden, ved at tage stilling til hvordan vi lever og forvalter vores liv lige nu.

Overalt i verden står vi over for klimaforandringer og miljøproblemer, og i den forbindelse er madspild blevet et højaktuelt emne. Spild af god mad koster verden på daglig basis et overvæld af økonomiske og miljømæssige ressourcer. De Forenede Nationer (FN) estimerer, at omkring en tredjedel af al mad til mennesker i verden går tabt, hvilket er et kæmpe paradoks, når hver ottende person på kloden samtidig sulter. Det svarer til 1,3 milliarder tons mad om året, der bare bliver spildt. Madspild optræder i hele produktkæden fra produktion, fremstilling, distribution, tilberedning og servering. De Forenede Nationer (FN) fastslår i deres rapport ”Food wastage resources” fra 2013, at 28% af verdens samlede landbrugsareal anvendes til at producere fødevarer direkte til skraldespanden. 3,3 milliarder tons drivhusgasser udsendes forgæves, og det friske vand, der bruges til at producere al det overskydende mad, svarer til den årlige mængde vand, der passerer gennem Europas største flod Volga. For at forstå dette i mere almindelige vendinger svarer det vand, der bliver brugt til at producere en enkelt burger, til et 90-minutters brusebad. I et lille land som Danmark smider vi 700.000 tons fødevarer ud årligt. Næsten 30.000 tons stammer fra restauranter. Størstedelen af dette madspild sker uden for køkkenet, når maden er tilberedt og klar til at blive serveret. Den mad, der ikke kan sælges før lukning eller gemmes til næste dag, bliver smidt ud.

Too Good To Go’s vision er at reducere madspild ved at hjælpe restauranter med at sælge deres overskud af fødevarer. Det hjælper miljøet, samfundet, økonomien og vores fælles fremtid.

Flyt din blog til Nouw - nu kan du importere din gamle blog - Klik her

Likes

Comments