I aften bliver programmet NÆRKONTAKT endelig sendt på kanal4, kl 21... Det har jeg glædet mig til❤️ Jeg ville ønske lige nu at jeg var hjemme i DK, så jeg selv kunne se med. Altså - det kan godt lyde lidt mærkeligt, jeg var der jo på dagen vi filmede, men der skete så mange ting, og der blev sagt så mange ord, følelserne var udover det hele, og det blev indtaget i løbet 16 timer. Så der er en del af den information som blev sagt som jeg nok ikke helt husker, eller som jeg sagtens kunne trænge til at høre igen:)

Er der virkelig mere mellem himmel og jord? Det er et spørgsmål som kan skille vandende. Mange - især i DK - tror ikke på det, men der er mange verden over som har en hel anden opfattelse - det hænger meget sammen med at de er vokset op med en religion - tror jeg! Jeg sætter ikk nødvendigvis de to ting sammen, men har man en trosretning, er ens horisont til det spirituelle lidt bredere og mere åben.

Jeg har været inde på det tidligere på bloggen. Jeg er jo vokset op med 2 religioner. Min far med den kristne tro, og hele min mors familie med den muslimske tro islam. Jeg har læst både koranen og biblen, som har på mange måder givet mig en større forståelse for religioner og hvorfor folk vælger at tro på en gud, men det har ikke gjort mig troende i den forstand. Jeg vil kalde mig selv for spirituel, jeg tror på der er meget mere i universet end jorden, jeg tror der er energier, sjæle rejser og tror på både stjernetegn og numerologi. Jeg læser hver måned mit stjernetegn og har også ændret mit kalde navn. Min far er også NLP terapeut hvor man arbejder med underbevidstheden, og han har flere gange hjulpet mig. Han er meget spirituel, og jeg tror at jeg har fået meget af det fra ham. Jeg er ikke dømmende, har ikke behov for at folk skal have en tro, eller tro på det samme som mig. Men jeg syntes det er vigtigt at vi respektere folk som har andre tros-retninger end os selv.

Jeg sagde ja til at deltage i NÆRKONTAKT, fordi jeg var nysgerrig på hvad jeg ville få ud af det. Og jeg syntes selv jeg har fået rigtig meget ud af det. Vi startede med at Krumme læser i min hånd, derefter skulle Sebastian mærke en energi og en afdød sjæl som kom til én, og sidst men ikke mindst Rikke som guider mig mentalt og spirituelt arbejdsmæssigt.. det har været enormt givende for mig at være med, og jeg er taknemmelig for oplevelsen. Jeg har allerede læst et par enkelte kommentar på diverse artikler omkring aftenens afsnit, om hvorfor vi gider tro på det, men jeg er fuld åben for denne slags informationer. Det jeg fik fortalt har jeg været glad for at modtage, og som jeg har kunne bruge til noget, som er landet godt inde i mig..

Hvis du aldrig har set programmet eller hvis du er nysgerrig på min oplevelse med de 3 clairvoyanter, så se med.. ❤️

Det bliver sendt i aften kl 21 på kanal4.

Jeg deltog i programmet sammen med Abdel Aziz og Jens Jørn Spottag. Kendte ingen af dem før vi mødte hinanden på selve dagen, men føler jeg har lært dem rigtig godt at kende på den ene dag. De var begge lidt skeptiske, og knap så meget da dagen var slut. Det var så fedt at opleve det med disse to skønne mænd..

Tonight the program Nærkontakt is finally aired on channel4, at 21.00. Right now I really wanted to be back in Denmark, so I could ser it as Well. Might sound strange for some, cause naturally I was there on the day we were filming, but so many things happened and so many things were said, and I don't remember half of the information I was told! It was really an emotional day and the whole thing was filmed in only 16 hours.

Is there really more between heaven and Earth? It's a question that can separate the waters. Many - maybe especially in the Denmark - do not believe in it, but I know that there are many all over the world who has quite a different view of spiritual beliefs -it might have something to do with If they grew up with a religion or not. You can't necessarily put those two things together, but having a religion and faith in a god, makes your horizon much broader to believe in the spiritual World. I've written about this earlier on the blog: I grew up in a family with 2 religions - my father was Christian and my mother's family Is Muslim. I have read both the Quran and the Bible which in many ways has given me a greater understanding of religions and why people choose to believe in a God, but it has not made me a believer in that sense. I would call myself a spiritual believer. I believe there's a lot more to the universe than planet Earth, and i think there are energies, souls and reincarnation, and I believe in both the zodiac signs and Numerology - also my father is a NLP therapist where they 'work' with the subconsciousness, and he has more than once helped me through personal issues. He's a very spiritual man, and I think that I've got a lot of it from him. I am not judgemental, and do not need people to believe the same as me, or that they even need to have a faith, but I think it is important that we respect people who have different beliefs and religions.

In tonight's programme, i meet Krumme who reads the palm if my hand and the tell me things about myself, next I sit down with Sebastian who feels an energy and a deceased soul who wants to get in contact with me and last but not least I meet Rikke who guides me mentally and spiritually in my professional life. It's been hugely rewarding for me to meet all 3 of them and I am grateful for experience. I've already read a few comment on various articles, about why we bother believing in this sort of thing, but I am fully open to this kind of information. I have really happy to receive all this information, and it i could personally use it for something.

If you've never seen the program or if you're just curious on my experience, then watch it tonight on chanel4 at 21.00 ❤ ️


Blog på mobilen - Blog via mobilen - Nouw har en af markedets bedste blogging apps - Klik her

Likes

Comments