Så er dagen kommet, hvor jeg starter min Veganer udfordring , og skal leve 22 dage som veganer, som jeg skrev lidt om her. Jeg har nturligvis gået og tænkt den sidste uge på en masse ting omkring det der med at leve som veganer, og naturligvis følger der en masse spørgsmål med. Så jeg gjorde mig ( og gør stadig) en del google søgninger på Vegan livet, for når man tænker på man 'kun' må spise plantebaseret - ved jeg godt det sundt og RIGTIGT i mine ører - dog er det samtidig lidt svært at vide hvad man præcis må og kan spise, fordi der gemmer sig en masse ting i produkter vi ikke engang ved hvad måske er, men som vi alligevel indtager...

Jeg deler nogle af de vigtigste spørgsmål, og de svar jeg kom frem til med jer her på bloggen...

Er det sundt at spise en vegansk, plantebaseret kost? - og hvad består den af?

Ja

En vegansk, plantebaseret kost betyder, at kosten består af fuldkornsprodukter (f.eks. rugbrød, havregryn, brune ris, fuldkornspasta), og bælgfrugter (f.eks. kidneybønner, linser, kikærter, soyaproduker), frugt, grøntsager, nødder, kerner og frø. Altså alle de planter, du kan få fingrene i. Det sundeste er at vælge ”hele” planter i deres naturlige form. Altså fuldkornspasta i stedet for hvid pasta, æbler i stedet for æblejuice, avocado i stedet for avocadolie osv. Og naturligvis bør kosten stadig være fattig på mættet fedt, salt og sukker. Det bliver den heldigvis automatisk, hvis man primært spiser hele planter.

Vidste du, at WHO anbefaler en primært plantebaseret kost?

Er det nok protein i en plantebaseret kost?

Og JA - det er der!

Der er mange gode eksempler på plantekilder til protein. Vores behov for protein dækkes på en plantebaseret kost, og hver eneste plante indeholder hver eneste essentielle aminosyre.
Hver plantefødevare indeholder alle de essentielle aminosyrer, men sammensætningen af disse varierer, hvilket har skabt en del forvirring og misforståelser. Mens nogle planter vil være rigere på f.eks. aminosyren lysin, vil andre være rigere på aminosyren methionin. Derfor tror mange fejlagtigt, at de bør kombinere flere plantefødevarer for at få ”nok” af hver enkelt aminosyre. Der er ingen holdepunkter for, at hvert måltid skal dække behovet for samtlige aminosyrer. Det er rigeligt, at behovet dækkes over en dag eller endda flere dage. Hvis et måltid er lidt lavt på en enkelt aminosyre, vil kroppen bruge sit reservelager (aminosyre-pool) til at kompensere. Det er altså ikke noget, vi selv behøver fokusere på.(1,2)
Bemærk at kødprodukter til sammenligning har 15-20 g. protein/100 g.

Vidste du f.eks. at sojabønner indeholder næsten dobbelt så meget protein som kylling?

Dyrene får deres protein ved at spise planter (eller ved at spise andre dyr, der har spist planter), så når vi selv vælger at spise planter i stedet for dyr, får vi faktisk bare den oprindelige proteinkilde.

I've been thinking a lot the past week about how it will be to live as vegan, and naturally i do have a lot of questions in my mind about it. So as always: google to the rescue;) How do i actually live a Vegan life, - cause when you really think about that it is ONLY plant-based food - I do know its healthy and the RIGHT thing to do in general - but it is also a bit of a difficult choice as well. Cause society dont make that choice easy for you. I need to get my shit together, make everything i put in my mouth - homemade - which is a bit of a challenge, as i am sitting here on the train on my way to Jetland for work on my very first vegan day.... My question is what is it exactly that i can eat? There are so many hidden ingredients in every product we buy....!

Anyways, maybe some of you decided to join this challenge, so im share some of the key questions, and answers here on the blog....

Is it really healthy to eat a vegan, plant-based diet? - and does it actually consists of?

Yes

A vegan, plant-based diet means that the diet consists of whole grains (eg. Rye bread, oatmeal, brown rice, whole wheat pasta) and legumes (eg. Kidney beans, lentils, chickpeas, soyaproducts), fruit, vegetables, nuts, grains and seeds. So all the plants you can get your hands on. It is healthiest to choose "all" plants in their natural form. So whole grain pasta instead of white pasta, apples instead of apple juice, avocado instead of avocado oil and so on. And of course, the diet should still be low in saturated fat, salt and sugar. It will be the happily automatically if you primarily eat all plants.

Did you know that the WHO recommends a mostly plant-based diet?

Is there enough protein in a plant-based diet?

YES - there definitely is!

There are many good examples of plant sources on protein. Our need for protein is covered in a plant-based diets, and each and every plant contains every essential amino acid.

Each plant food contains all the essential amino acids, but its the composition of these ranges, which has created some confusion and misunderstandings. While some plants will be richer, for example. the amino acid lysine, others will be richer in the amino acid methionine. Therefore, many believe, mistakenly, that they should combine more plant foods to get "enough" of each amino acid. There is no evidence to suggest that every meal must meet the needs of all amino acids. It is plentiful that demand is covered over a day or even several days. If a meal is a little low on a single amino acid, the body will use its reserve stock (amino acid pool) to compensate. It is not something we need to focus on. (1,2)

Did you know, that soy beans contain nearly twice as much protein as chicken?

The animals get their protein by eating plants (or by eating other animals that have eaten plants), so when we choose to eat plants instead of animals, we actually just the original protein source.

Og så et meget vigtigt spørgsmål og svar som ændrer en del for mig: selvfølgelig hvor jeg nu skulle til at handle ind henne. Om det kun var speciel butikker og helsekost man kunne finde de lidt mere specielle vegan produkter. Men faktisk nej, der er rigtig meget at handle i de helt normale supermarkeder hvor jeg i forvejen handler ind, så det kunne ikke være mere perfekt. Prøv se nogle af de spændende madvarer ( så også børnene kan spise med ) og hvor du kan finde dem her:

A very important question that changes a lot for me, is of course, where I could shop groceries.. Is it only special shops and health stores they have special vegan products? But actually no;) there's a lot to get in the normal supermarkets, so it's perfect. I actually think my kids will like this too;)

Jeg er slet slet ikke bekymret mere, og er heller ikke i tvivl om jeg sagtens kan gennemføre de næste 22 dage. Ved det nok til tider vil føles svært at undvære sit æg om morgenen, eller noget ost på et stykke brød, men jeg glæder mig til at smage nogle af de her vegan produkter, ikke mindst mærke hvad der sker ved at droppe bl.a mejeri produkter. Det blir heller ikk så svært som forventet når jeg ser de næste 3 billeder, hahaha.. For sandheden er jo, at jeg elsker søde sager...

I am not to worried anymore. And i think i will do fine the next 22 days. It might be a challenge at some points, but i think i can follow through. If i was a meat eater it would have been a bigger challenge, but i've only had chicken and egg - no meat - for 16 years. An've felt like i wanted to stop eating chicken completely after watching food docs on netflix! The hard part is eggs and cheese - and dairy products in general... But i will still get my sugar cravings - luckily, haha

TAK til Veganerudfordringen som hjælper og guider mig igennem dette forløb. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har en fornemmelse af at de næste 22dage, kommer til at have en stor ændring på min fremtid når det handler om mine madvaner...

VeganerUdfordringen has been guiding me through these first steps, and they are so kind to hold my hand all the way through the next 22 days. Thank you for the support, i hope i won't disappoint;) I have a feeling that this journey will have a difference in my future foodhabits.

Blog på mobilen - Blog via mobilen - Nouw har en af markedets bedste blogging apps - Klik her

Likes

Comments