( For English, read further below)


Danmark er mit hjem. Det har det altid været. Og det vil det altid være. Jeg elsker mit liv i Danmark, med min familie, mine nærmeste venner, og mit efterhånden store netværk i den branche som jeg har befundet mig i de sidste 20 år.

Jeg har min ældste dreng på en god skole og den yngste i den bedste vuggestue med de dejligste pædagoger.


Jeg er glad for det liv jeg har bygget op her - men jeg har en udlængsel som lever indeni mig. En udlængsel som vokser sig større for hvert år der går. Og selvom jeg rejser ofte, så er det bare ikke nok. Jeg rejser ud i verden hvor lyset strækker sig over flere timer, solen skinner mere – og mere klart, og hvor jeg kan leve et udendørsliv med mine aktive drenge. Og når jeg kommer hjem vil jeg helst afsted igen med det samme. Mine drenge elsker at være udendørs, spille fodbold og svømme. Jeg føler mig lidt begrænset med dem pga. vejret i de lange, mange vintermåneder herhjemme. Jeg kan simpelthen bedst lide at være udenfor når det er godt vejr. Og jeg BLIVER bare påvirket af manglen på lys. Det påvirker også dem. Dexter er ikke syg når vi er et andet sted end Danmark - han har virkelig skrantet og været meget syg i vinterhalvåret- langt mere end andre børn, og mere end hvad jeg har været vant til med Sean.


Måske er det fordi jeg har den kulør jeg har? Måske fordi jeg er født under en palme i Malaysia? Eller fordi det er det jeg selv er vokset op med? Da jeg gik i folkeskole rykkede mine forældre os 3 år til den anden side af jorden, for at lære en anden kultur, et nyt sprog og opleve livet på anden vis, end den danske. Det gjorde så meget godt for mig at mine forældre gav mig det, og jeg har lyst til at give mine børn samme muligheder og oplevelser.

Jeg har længe vendt og drejet mulighederne for at rykke teltpælene op og flytte til udlandet. Det ikke bare lige sådan at gøre med et barn i skolealderen. Tingene skal flaske sig og først og fremmest skal begge mine drenges fædre kunne få det til at passe ind i deres- og vores fælles liv.

Jeg har stadig ikke connected all the dots, men dag for dag falder mere og mere på plads. Der skal findes skole og institution, vi skal finde bolig og som aaaaaalle de andre mindre ting, som bare bliver til rigtig mange. Og nu hvor er beslutningen taget, og vi har besluttet os for at flytte til Barcelona, efter sommeren, så føles det bare som helt tæt på og jeg GLÆDER MIG SÅ MEGET!!! Det er så vildt, og jeg føler mig klædt på til at vi hopper ud i eventyret. Da vi var der for et par måneder besøgte jeg forskellige skoler, og nu har jeg valgt hvilken internationale skole de skal gå på, og vi har netop skrevet dem op og meldt dem til at starte op i det nye skole år i start september. Vi har valgt et rigtig dejligt område, hvor jeg nu sidder og leder efter et sted vi skal bo. Sean elsker Barcelona og fodbold, det kan ikke blive meget bedre for ham!


Nu gør vi det – Og ved I hvad? Hvis det ikke er noget for os, så kommer vi jo bare tilbage, men så har vi gjort det, prøvet det af. Og jeg skal ikke sidde med den her rastløse energi i mig, som bare vokser og vokser længere.


Barcelona er så overkommeligt tæt på. Det er billigt at komme hjem og jeg kommer stadig til at flyve hjem ofte, så jeg stadig kan deltage ved familiemiddage, og også stadig være en del af de ting i branchen som jeg elsker sådan. Fashionweek, Elle style award, og alle mulige andre fede events… Jeg vil holde fast i nogle af mine ting i DK, som betyder noget for mig, holde mine venskaber i live, både i DK og i Barcelona. Det er hurtigere at flyve ned til mig end at køre til Esbjerg, så jeg håber også på masser besøg fra alle dem jeg elsker. Arbejdsmæssigt har jeg min agent SMAC-agency, så jeg vil stadig skrive på min blog og instagram, lave sponsorede posts, og takke ja til de ting som løbende kommer min vej, så på den front vil det være forholdsvis uændret. Og så skal jeg selvfølgelig lære spansk :)


Jeg har sammen med en veninde lige stiftet et firma, der skal beskæftige sig med online marketing ( hvad det specifikt er kan jeg ikke sige helt endnu) - men også det kan klares på computeren, så jeg får masser at rive i. Det er en klar mission for mig at alt der ligger i arbejdsregi skal kunne lade sig gøre uanset hvor i verden jeg befinder mig – og vælger at bosætte mig.


Hvordan alt andet kommer til at udfolde sig, tager jeg løbende, og en dag af gangen… Jeg elsker at mit liv er alt andet end faste rutiner og hverdag, jeg nyder at det kan være så varieret som det er, og at jeg har muligheden for det.

Jeg glæder mig virkelig til vores næste eventyr i Barcelona. Jeg er helt vildt spændt. Sean er helt vildt spændt. Dexter er glad, så længe mor og far er der. Så alt er lige som det skal være…


Og så lige en KÆMPE udfordring, for med et stort hus følger mange ting, SÅ… Er der nogen som har gode forslag til hvor jeg kan begynde at sælge ud af møbler, tøj og ting og sager eller andre gode fifs når det kommer til at blive udenlandsk dansker og kommende spanier, så skriv endelig til mig, jeg tager imod alle gode forslag med kyshånd.


Adios,

S

Denmark is my home. It always has been and it always will be. I love my life in Denmark, with my family, my close friends and my, if I do say so myself, fairly large network I have gained through being in this business the past 20 years.

I have my eldest son attending a good school and the youngest in the best day care with the loveliest care takers.

I am happy with the life I have built here, but I have a yearning, which lives inside me, for something beyond this. A yearning which grows stronger and bigger for each year that passes. And even though I travel all the time, that never seems to be enough.

I travel to places where the sun shines longer and brighter; where I can live an outdoors life with my active boys. And whenever I get back home, I instantly want to return.

My boys love the outdoors, playing football and swimming. All the more reason for me to feel restricted here, because our weather is cold and grey almost all year round. I just simply prefer to be outside when the sun is shining. And I DO get affected by the lack of sunlight. It affects my boys too.

Dexter never gets sick anywhere else than in Denmark - but his health has thoroughly lessened and he has been getting sick constantly throughout this past winter - and far more than other kids around him, and what I've been used to with Sean.

Maybe it's because I have the color I have? Maybe because I was born under a palm tree in Malaysia? Or maybe it's because it's what I myself was raised with? While I was attending elementary, my parents took my siblings and I, and decided to move us to the other side of the world; to learn of another culture, a new language, simply to learn about life in another way than the Danish way.

It meant so much to me that my parents gave me that gift, and it only makes me want to give my children the same opportunities and experiences, even more.


For a long time I've considered the possibilities of moving abroad. It's not something you just do impulsively when you have a child in school. Things need to have just the right fit, and most importantly, both of my babies' fathers need to be able to fit it into their lives as well.

I still haven't connected all the dots, but day by day things fall into place. We need to find just the right school and a daycare, and sign up for them, and we need to find a home, and then allllll the rest of the small things that suddenly stack up and become very many.

Now the decision has been made and we have decided to move to Barcelona in the late summer. It suddenly feels so real and I'm SO EXCITED !!! It's so crazy to think about, but I definitely feel suited and booted for this adventure we are about to emerge in.

When we were in Barcelona a couple of months ago I visited a couple of different schools, and I've finally decided on the perfect one, and signed them up for a start in september. I've also found a lovely neighborhood, which I'm now looking into, for places to live.


We're just gonna do it now - and you know what? If it isn't for us, we can always just come back, but at least then we would have given it a try, and we won't have to sit behind with this yearning; that feeling of "what if?".


Barcelona is reasonably close - it's inexpensive to travel back and forth between DK and there. And this is practical since I will definitely be coming back home often to attend all the fun events I usually go to, such as Fashion week, Elle Style Awards and so on ...

I plan to maintain some of the things I have here in DK, the things which mean something to me like my friendships. It takes less time to fly to Barcelona and visit me, than it does a drive from Copenhagen to Esbjerg, so I'm definitely expecting a lot of visits from my loved ones ...

Concerning work I've got my agent at SMAC Agency, so I'll still be blogging, posting on instagram, I'll be doing sponsored posts and and will be taking up offers that come my way - basically nothing will change.

And of course I'll have to learn Spanish too!


I've just recently founded a company with my friend, with focus on online marketing (what we'll specifically be doing I cannot reveal just yet) - but this will also be easy work on the computer, so I'll have lots to do.

It's an important factor to me that anything related to work can be done no matter where in the world I am - and no matter where in the world I choose to live too.


I'm not really concerned about how everything else will go ... I take things as they come, one step at a time ...

I love that my life is everything else than fixed routines and an ordinary every day. I enjoy the variety that it brings and gives me.


I can't wait for our next adventure in Barcelona. I'm excited. Sean is excited. Dexter is happy as long as his mommy and daddy are there. Everything is just right.


Oh and another thing ! With such a large house follows A LOT of things, so ... do any of you have any suggestions to where I can sell furniture, clothes, all the small bits and bobs you know .. or if any of you have ideas or tips for moving abroad, or specifically to Spain, please do tell ! I appreciate any help I can get!


Adios ❤

Blog på mobilen - Blog via mobilen - Nouw har en af markedets bedste blogging apps - Klik her

Likes

Comments